Retourneren

Wij hechten er veel waarde aan dat onze klanten tevreden zijn over een bestelling dat bij ons is geplaatst. Bent u om wat voor reden dan ook niet tevreden over uw bestelling en wilt u het daarom terugsturen, dan is dat geen probleem.

Binnen 30 dagen kan de bestelling herroepen worden zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Ook kan u gebruik maken van ons contactformulier om contact op te nemen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten.

Kosten van het retourneren

Om het product te retourneren kunt u ons een bericht sturen per mail of u kunt ons bellen. U krijgt dan van ons de instructies per mail. De kosten voor het retourneren zijn voor de verzender. Het maakt niet uit welke vervoerder er wordt gekozen maar onze voorkeur gaat naar PostNL. Het is mogelijk om een retourlabel van ons te krijgen waarna er na ontvangst 7 euro in mindering wordt gebracht bij de terugbetaling. Vooral voor Belgische klanten kan dit gunstig zijn.

Terugbetaling

Zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij uw mededeling tot herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen zullen wij de door u betaalde bedragen voor deze producten, inclusief in rekening gebrachte leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) aan u terugbetalen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Wij verzoeken u om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, de producten in de originele en onbeschadigde verpakking en staat aan ons te retourneren.

Uitsluiting van retour

In ears, elektrische tandenborstels en parfum waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Deze producten zijn namelijk om redenen van hygiëne niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling na levering is verbroken. Ook verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van retour.

Terugsturen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Wanneer u de bestelling wilt retourneren, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Retouradres:

Taalen Grasmaaiers

Bierstraat 123C, 6644 CJ Ewijk

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de producten of dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan te geven bij voorkeur via e-mail. Dit kan ook via ons contactformulier en/of telefonisch. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Taalen Grasmaaiers. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Defect en garantie

Het is enorm vervelend als een artikel niet, of niet naar behoren functioneert. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg de handleiding van het product voor eventuele probleemoplossingen.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Daarnaast geeft TI-84shop een eigen garantie. Bij de productpagina’s staat de duur van onze garantie vermeld. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Voor tweedehands producten geldt er vaak geen fabrieksgarantie meer en daarom geven wij op deze producten 1 of 2 jaar garantie. Dit verschilt per product en staat altijd op de productpagina’s vermeld.

Is het product defect geraakt tijdens de garantieperiode?

Wanneer u bij ons een product hebt gekocht en dit product is binnen de garantieperiode defect geraakt kunt u dit na overleg met ons aan ons toezenden. Wij vergoeden de verzendkosten hiervoor.

Mijn product is kapot, wat moet ik doen?

Controleer als eerste of het nog binnen de garantietermijn valt door middel van de datum van aanschaf. Valt het nog binnen de garantieperiode? Neem dan als eerste contact met ons via telefoon 085 – 401 35 71 (elke dag tussen 12:00 en 17:00) of door middel van ons contactformulier. Geef het referentienummer door en wat het defect is. Eventueel kunt u er foto’s van maken en deze doorsturen.

Wanneer valt het defect onder de garantie?

  • Wanneer de garantietermijn nog geldig is
  • Wanneer het defect niet is ontstaan door onkundig gebruik of een ongeluk
  • Wanneer het een fabrieksfout betreft